Feuerstein træning

Den rumænsk fødte professor Reuven Feuerstein fik efter 2. verdenskrig til opdrag at bistå bl.a. overlevende fra KZ-lejrer i at vende tilbage til livet, så de kunne bidrage til samfundet i den nye stat Israel.

Ud af denne nødvendighed blev Feuersteins “instrumenter” født. Her ses han i den kendte positur, der kendetegner alle hans instrumenter ved mottoet: “Lige et øjeblik – lad mig tænke!”

Det er papir og blyantsværktøjer, der i sig selv ikke løfter tænkningen, men i hænderne på en kyndig Feuerstein mediator løftes det til noget, der minder om genialt. Efter et grundigt og gennemarbejdet koncept løftes tænkningen og strategier bevidstgøres og udvikles effektivt, så fundamentet for at “lære at lære” kommer frem i forreste række.

Feuerstein har bibragt mange ting og det vil være for omfattende at beskrive her, men særligt forholdet mellem kognition og emotion omtaler han som transparent, så vi udvikler begge dele i arbejdet med Feuersteins instrumenter.

Jeg kan tilbyde:

  • Basis instrumenter (ca. 4-9 år)
  • Standard instrumenter (9-99 år)
  • Taktile instrumenter (hvor der arbejdes alene med følesans)

For yngre udviklingstrin
– se Waldon Approach. 

læs også:
Cognitive Ability Profile – CAP