NLP coaching & terapi

Neuro-Lingvistisk-Programmering
Frit oversat er det den (selv-)programmering, der finder sted, når vi anvender sprog i os selv og overfor andre.
Sprog er ladet med informationer om, hvordan vi anskuer og organiserer omverdenen.
Sproget er ofte præget af den tid og kultur vi lever i og for at blive i nutidige termer, så kan noget af programmeringen som vi f.eks. har arvet fra andre godt trænge til en opdatering eller bare et eftersyn for at se om det stadig er tidsvarende for “programhaveren”.

NLP bygger på nogle grundlæggende forudsætninger og arbejder med de forskellige modaliteter i sproget.

Jeg er uddannet hos Human Proces v/Inge og Hans Polonius og tilbyder såvel coaching som terapi.

Jeg er medlem af NLP-foreningen i Danmark