Svømning (vandskræk, baby- & Halliwick-)


Mestring, tryghed og selvværd.

Jeg er uddannet Halliwick instruktør, babysvømmeinstruktør og har kurser i at arbejde med vandskræk.

Halliwicksvømning er for personer med funktionsnedsættelser, der lærer at svømme uden brug af opdriftsmidler. Bagved ligger en viden om fysiologi, funktionsnedsættelser og hydromekanik. Der arbejdes med analyser og funktionstest i vand. Der er i læringsfasen altid en hjælper med i vandet til hver svømmer.
Jeg har over 10 års erfaring med at træning af hold i varmtvandsbassin.
Jeg underviser lejlighedsvis på viderefteruddannelseskurser for Halliwickinstruktører.

Jeg har flere års erfaring som babysvømmeinstruktør og har udviklet undervisningsprogrammer fra 0-5 årige, samt deltaget i internationale konferencer for babysvømmeinstruktører.

Jeg har taget erhvevslivredderprøve og fornyer løbende livredderprøve med førstehjælp.