Tegn-Til-Tale

Tegn-Til-Tale er for mig en metode til at tydeliggøre sprogets bestanddele. Jeg tegnsætter i forhold til det niveau der “tales” på.

Det er en vigtig bestanddel i sprogtrænerens evne til at modtage, forstå og afgive informationer til og fra omgivelserne.
D.v.s. at både sprogtræner og det (u-)formelle netværk har brug for at mestre noget af dette “sprog” for at kunne gøre sig forståelig med hinanden.

I Karlstadmodellen arbejder vi på at være “skridtet foran” sprogtræneren, så vi kan agere gode rollemodeller og støtte udbygning af ordforråd.

Nedenfor kan du se et par af mine eksempler på tegnsætning til et par “ungdomsbøger” fra Materialecentret.
Det er instruktionsvideoer til de voksne omkring en elev, der anvender TTT og ikke en oplæsningsvideo, som ville have mere flow og prosodi.