Waldon approach

“The Waldon Approach” er en non-verbal sensor-motorisk træningsform.

I Waldon tilgangen promter og guides barnet nonverbalt, dvs. at jeg viser og/eller yder en let støtte af barnets bevægelser. Barnet oplever sig kompetent og tryg, da jeg hele tiden guider barnet enten hen til den ønskede løsning eller til at vise sit eget bud på en løsning, som giver indblik i de mentale processor, der er tilstede og som måske ikke kan verbaliseres endnu.

Der er fokus på, at barnet udvikler sig gennem bevægemønstre. Det fremmer nysgerrigheden. Den nysgerrighed, der styrker egen motivationen til at udforske og lære.

Vi lærer og forstår gennem forskellige modaliteter . Denne indsigt i modaliteternes indbyrdes styrkeforhold anvendes til at møde barnet i egen læringsmodalitet.  De forskellige øvelser som anvendes har fokus på at fremme opmærksomhed, fleksibilitet i tænkning og træffe meningsfulde valg.

Læs mere…

Feuerstein træning

Cognitive Ability Profile – CAP