Cognitive Ability Profile – CAP

Profil af kognitive evner.

CAP er et materiale der giver en profil af kognitive evner. Det kan:

  • anvendes til at kortlægge generelle kompetencer
  • tilbyde en systematisk og kvalitativ bearbejdning af informationer om den enkeltes kognitive kompetencer.
  • danne grundlag for at opstille specifikke og målbare mål indenfor nærmeste udviklingszone.
  • være inspiration til at tilrettelægge næste læringsskridt ud fra de styrker den enkelte har.
  • anvendes til at vurdere fremskridt. 

CAP rummer alle tre elementer i læringssamarbejdet, nemlig

  • Sektion A: Elevens kognitive evner
  • Sektion B: Respons på undervisning og mediering
  • Sektion C: Analyse af opgaven

Tilsammen udgør disse sektioner analysegrundlaget til at skabe en læringsplan med identificerede og bevidste strategier, der fremmer evnen til at lykkes og definere entydige kognitive fokuspunkter, der observeres over tid.

Ønsker du en udvidet kognitiv profil, kan jeg henvise til certificerede psykologer, der må udføre “Dynamisk assesment”.

Læs også om …

Waldon Approach

Feuerstein træning