Karlstadmodellen

Den svenske professor i lingvistik og specialpædagogik Irene Johansson

udviklede tilbage i 1970’erne denne familiecentreret netværksmodel for sprogtræning i samarbejde med forældre, fagpersoner og forskere.

På hendes hjemmeside www.karlstadmodellen.se kan læses mere. Nedenfor er et lettere omskrevet uddrag:

Karlstadmodellen er en MODEL og IKKE en metode.

Karlstadmodellen er ikke forbeholdt bestemte aldersgrupper eller diagnoser. Modellen tilpasses det individ og det individuelle netværk, der sprogtræner. Mange har udviklingsforstyrrelser eller perceptionsforstyrrelser oveni deres sproglige udfordringer, og andre har ‘bare’ sproglige udfordringer, nogle måske fordi de har et andet modersmål.

Retten til at få adgang til at lære, udvikle og anvende sprog er det centrale i Karlstadmodellen. Visionen er at fremme et godt liv for den enkelte med respekt, delagtighed og ligeværd i et mere humanistisk samfund for os alle.

Karlstadmodellen bygger på fem pædagogiske principper:

  • Struktur
  • Tydelighed (herunder bl.a. Tegn-til-tale)
  • Kontinuitet
  • “Steget för” (nærmeste udviklingszone)
  • Empowerment

I netværksarbejdet indbydes alle betydningsfulde voksne fra sprogtrænerens arenaer, der ønsker at bidrage positivt til udviklingen. Det kan være såvel direkte som inddirekte bidrag.

Der udarbejdes i fællesskab en “Lathund”(et svensk udtryk, der minder om vores danske “dovenlas”), som er en let overskuelig periodeplan/oversigt over de mål, metoder, materialer og aktører, der er sat for kommende periode, indenfor de sproglige områder der arbejdes med i netværket.

Jeg kan tilbyde:

  • Opstart af netværk efter Karlstadmodellen
  • Certificeret vejledning i Karlstadmodellen